Vysokotlaké skrutkové kompresory a boostre

RS-H 

RSK-H (sušič)

RSF-H (frekvenčný menič)

RSKF-H (sušič, frekvenčný menič)

TAB RSFH
Vysokotlaké skrutkové kompresory a boostre

RS-M (bez frekvenčného meniča)

RS-MF (s frekvenčným meničom)

TAB RSMF