striedanie kompresorov

Základný riadiaci systém RENNERlogic

 • STOP tlačidlo s oneskorením vypnutia kompresora
 • CENTRAL STOP
 • LED signalizácia rôznych stavov kompresora
 • Diaľkový termostat monitorujúci teplotu systému
 • Počítadlo hodín na jednoduché monitorovanie prevádzkových hodín
 • Ukazovateľ tlaku s manostatom
 • DIP prepínač pre jednoduché nastavenie oneskorenia vypnutia a spustenia kompresora
 • Modbus RTU, napríklad na prepojenie k nadradenému riadiacemu systém
RENNER kompresor

BLCO –  Striedanie kompresorov

 • Prídavný modul pre jednoduché striedanie až 5 kompresorov
Riadenie RENNERtronic

Riadiaci systém s displejom RENNERtronic

 • Riadenie dvoch tlakových pásiem
 • Počítadlo prevádzkových hodín a hodín v záťaži
 • Monitorovanie servisných intervalov s upozornením
 • Záznam porúch
 • Nastavenie striedania kompresorov (nutný prídavný modul BLCO)
 • Riadenie aj kompresorov s plynulo meniteľným výkonom
 • Modbus RTU ako štandard (Industry 4.0 Ready)
User friendly RENNERtronic Plus

Pokročilý riadiaci systém RENNERtronic Plus

 • Všetky funkcie riadiaceho systému RENNERtronic 
 • Viacriadkový grafický displej
 • Reálny čas so 7 kanálovým časovačom
 • Riadenie a striedanie až 5 kompresorov cez RS485
 • Užívateľsky programovateľné 4 digitálne výstupy
 • Trendy
 • Diagnostika
Nadriadené riadenie

Nadradený riadiaci systém RENNERcontrol Touch

 • Vizualizácia a monitoring kompresorovej siete
 • Riadenie a striedanie 5 akýchkoľvek kompresorov
 • 7″ grafický dotykový displej
 • Webserver
 • E-mailové zasielanie informácií o poruche a servise
 • Maximálna flexibilita pre I/O 
 • Komunikačný protokol podľa požiadavky
riadenie kompresorov INDUSTRY 4.0

Pokročilý nadradený riadiaci systém RENNERconnect

 • Kompletná vizualizácia a monitoring kompresorovej siete s plnohodnotným riadením
 • Automatické optimalizovanie tlakovzdušného systému
 • Komfortný webserver 
 • “User -friendly” modifikovateľný design
 • Trendy, diagramy, štatistiky podľa požiadavky
 • Archivácia
 • Riadenie a striedanie 16 akýchkoľvek kompresorov
 • Maximálna flexibilita pre I/O 
 • Komunikácia podľa požiadavky
 • Security level systém
 • Vstavaný energetický audit kompresorovej stanice