SLDKS90

SL-I

Jednotky pre 100% bezolejový vzduch pre laboratórny a medicinálny vzduch od 1,5 do 7,5kW

SLDKM

SL-S

Prevedenie zamerané na superodhlučnenie od 52dB(A) s výkonom od 1,5 do 30kW

SLDKS90
SLDKM

SL-I

Jednotky pre 100% bezolejový vzduch pre laboratórny a medicinálny vzduch od 1,5 do 7,5kW

SL-S

Prevedenie zamerané na superodhlučnenie od 52dB(A) s výkonom od 1,5 do 30kW